kloakservice kalundborg

Få opdateret din kloak

Få opdateret din kloak

advertorial

Selvom vores kloaksystem i Danmark kun er 150 år gammelt, er det allerede for gammelt, da vores liv og derfor også vores klima og miljø har ændret sig markant. I dag får vi f.eks. mange flere skybrud end tidligere, hvilket stiller store krav til vores kloaksystem, og vi bruger nok mere vand dagligt, end vi har gjort tidligere. Det har f.eks. ikke været almindeligt at bade dagligt. 

Det betyder også, at det kan være nødvendigt at få det undersøgt og måske opgraderet af din lokale kloakmester. Husk han skal være autoriseret, før han kan og må arbejde med din kloak. Du kan læse mere her https://www.slagelsekloakservice.dk/kalundborg-miljo–og-kloakservice.

kloakservice kalundborg

Start med en TV-inspektion

Uanset hvad du skal have lavet med din kloak, er det en god ide at starte med en TV-inspektion. Det giver et godt overblik over din kloakstilstand. Måske skal der ikke andet til, end at den skal spules, for at den igen fungerer perfekt. Andre gange skal der noget mere til.

Selvom du ikke selv må ordne og fikse din kloak, er der stadig ting du kan gøre, for at den fungerer bedre. En af dem er at sørge for, at der ikke er skidt og snavs omkring kloakken. Det næste du kan gøre, er at sørge for, at vandet kan komme nemt og hurtigt ned i kloakken. Det betyder blandt andet, at du skal sørge for, at dine tagrender og afløb er renset for gamle blade og slam.

Har du træer der har grene, der hænger ind over dit tag, kan du med fordel få dem skåret ned, så der ikke kommer blade ned på taget og videre ned i dine tagrender. Vand der ikke kan komme ned i kloakken, vil i stedet ende på dit loft eller kælder og kan lave store og kostbare skader på dit hus.