boligadvokat

Hvorfor er det vigtigt at have en boligadvokat med ved boligkøb?

Hvorfor er det vigtigt at have en boligadvokat med ved boligkøb?

Der er mange gode grunde til at benytte en boligadvokat i forbindelse med køb af ny bolig. Tryghed og sikkerhed i handelen er en af dem.

Bistand ved køb af hus eller lejlighed

I selve boligkøbs situationen er det en god idé at have en dygtig boligadvokat ved sin side, som kan hjælpe med gennemlæsning af diverse dokumentation i forbindelse hermed. På den måde kan boligadvokaten nemlig gennemskue, om der skulle være forhold i forbindelse med huset eller med lejligheden, som kunne risikere at have indflydelse på din beslutning om et køb. Med en boligadvokat foretager du således dit boligkøb på et oplyst grundlag.

Opdatering af dit skøde

Når du har skrevet endeligt under på købsaftalen, og din bolighandel således er afsluttet, er der blot én ting tilbage, som dog er meget vigtig. Det skøde, som hører til huset eller lejligheden, skal opdateres med de rette oplysninger. Dette sker ikke af sig selv, selv om der eksisterer en aftale mellem dig og sælger om overdragelse af ejerskabet. Skødet er nemlig, i modsætning til købsaftalen, et offentligt tilgængeligt dokument, som fungerer som dokumentation af dit retmæssige ejerskab over boligen.

Når det er vigtigt at holde skødet up to date, skyldes det, at skødet er den eneste officielle vitterliggørelse af boligens ejerforhold. Dette betyder, at det er her, potentielle købere af boligen samt ejendomsmæglere og långivere henter deres oplysninger om ejerforholdet. Står forrige ejer således stadig opført som ejer af boligen, kan han eller hun sælge boligen igen – hverken ejendomsmæglere eller købere har en chance for at vide, at skødet ikke er opdateret. Og vedkommende kan samtidig optage lån med sikkerhed i boligen.

Din boligadvokat sørger for, som en del af boligkøbs pakken, at opdatere skødet og få det optaget i Tingbogen ved den procedure, som kaldes tinglysning. Du kan læse mere om de fordelagtige boligkøbs pakker på eboligadvokat.dk